Založ si blog

Pedagogická veda: miera kvality jej produktov

Poznáme producentov filmov, hudby, reklamy a iných diel. Ale aj producentov zeleniny či údenín. Nemožno opomenúť ani producentov kŕmnych zmesi (zdroj 1).

Pedagogickí vedci sú takisto významní producenti. Kvalitu ich výtvorov stráži MŠ SR (zdroj 2), ale aj učitelia (zdroj 3). A samozrejme konzumenti – študenti pedagogiky a kolegovia – vedci, spravidla tiež ovenčení akademickými titulmi. Tie nám ukazujú na postavenie toho-ktorého vedca/-kyne v pedagogicko-vedeckej hierarchii. Ak sú dvaja vedci/-kyne v tejto hierarchii na rovnakej úrovni, používa sa na posúdenie ich výkonu (napr. za kalendárny rok) počet publikácií, ich závažnosť (monografia, článok v časopise…) a iné kritériá. Za dlhšie obdobie je mierou kvality ich produkcie citovanosť.

VŠ učebnica je prakticky vždy vedeckou publikáciou, ako sa dočítame v jednej z nich: „This book is both a monograph and a textbook“. Keď študent/ka pedagogiky 3 dni pred skúškou siahne po odporúčanom zdroji, má o jeho kvalite isté očakávania. Sú vysoké v prípade textu od napr. pána M. Zelinu, prof. PhDr., DrSc., Dr. h.c. (zdroj 4), o niečo nižšie ak ide o skríptá asistenta Mgr. J. Mrkvičku.

Pre prvú orientáciu o očakávanej kvalite učebnice, vedecko- pedagogickej publikácie, navrhujeme používať ExpQual Index (EQI), produkt z našej dielne.

Je to miera očakávanej (expected) kvality (po obsahovej aj formálnej stránke), akademického „výtlaku“, vzdelávacej a výchovnej mohutnosti publikácie od pedagóga/-gyne/-ov. Konštrukcia EQI je jednoduchá a zmysluplná. Vstupujú doň tituly autora/-ov, ale aj recenzenta/-ov produktu, ako „spolu-páchateľov“ diela.

Váha jednotlivých titulov je nasledujúca: Bc. 1 bod, Mgr. 2, PaedDr. 3, PhDr.  3,  CSc. 4, PhD. 4, Doc. 5, Prof. 6, DrSc. 7 bodov.

(Za tituly MBA a Ing. navrhujeme žiadne body – predpokladáme, že prispievajú ku kvalite pedagogického diela po pedagogicko-didaktickej stránke minimálne.)

Príklad:  Autori diela/produktu: Doc. PhDr.  K. Odpletal, CSc.   5+3+4 =  váha 12,  a PaedDr. K. Zapletalová, PhD.,  3+4 = váha 7.

Recenzenti toho istého diela/produktu: Prof. PaedDr. Ing. Q. Mokrý, PhD., MBA,  6+3+0+4+0 = váha 13  a PaedDr. PhDr. Mgr. I. Suchovič,    3+3+2 = váha 8.

Spolu: INDEX očakávanej kvality EQI produktu má hodnotu 12+7+13+8 = 40.

Je to relatívna miera. Kvalita tejto učebnice by mala byť vyššia v porovnaní s inou učebnicou, EQI ktorej je napr. 28.

Nie sú vylúčené ani iné varianty: napr. váhy jednotlivých titulov by (od Bc. po DrSc.) stúpali strmšie, alebo „vklad“ recenzentov do kvality produktu by mal iba polovičnú váhu a podobne. Toto ponechávame na diskusiu ctenej pedagogicko-vedeckej obci.

ExpQual Index (EQI) kvality učebnice nie je dokonalý, má však nesporné výhody a určite nájde svojich fanúšikov, obdivovateľov a užívateľov.

Literatúra

(1) https://krmiva-drobnochov.webnode.sk

(2) Smernica č. 33/2020 – Ministerstvo školstva SR

(3) Hodnotenie kvality šlabikárov učiteľmi – Pedagogika.sk

(4) Zelina M., 2010 Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra SPN Bratislava ISBN 978-80-1001-8840

Pedagogická veda? Na jeden klik!

09.12.2022

„Vzdelávanie v súčasnej spoločnosti sa v poslednom období orientuje nasprístupňovanie vedy a najnovších poznatkov primárne v otvorenompriestore. V tomto kontexte aj vzdelávanie učiteľov všetkých stupňov bymalo viesť k tomu, aby sa učitelia, prípadne študenti učiteľstva dostalik najnovším vedeckým poznatkom bez obmedzení, a aby sa poznatky, ktorépodporujú rozvoj [...]

Pedagagicko-fakultná (vedecká) terminológia

02.11.2022

V rámci prípravy na štúdium pedagogiky (učiteľstva a vychovávateľstva) sme aplikovali vedeckú metódu pozorovania. Pozorovali sme webstránky príslušných fakúlt a katedier v SR s cieľom vybrať si najlepšiu. Vychádzali sme z hypotézy, že označenie jednotlivých katedier je (po mnohých desaťročiach existencie) ustálené, štandardné, rešpektujúce tradície a nebude ho [...]

Pedagogické (vedecké) názvoslovie

27.10.2022

Motto: „Nie je to len taká nejaká veda, bez nej by sme boli stratení.“ (Silvia Dončevová) Je známe, že „pedagogika“ označuje náuku o vedení/sprevádzaní dieťaťa pri jeho vzdelávaní. Andragogika potom vedenie dospelého (doslova muža, androsa) a geragogika – vedenie geronta, starca/-eny. Táto klasifikácia zmiešava vek a rod/pohlavie ako kritériá. Aj M. S. Knowles [...]

Ronlad McDonald House Charities, n.o.

Ronald McDonald House Charities, n.o.

03.02.2023 22:21

RMHC zlepšuje podmienky hospitalizácie pre vážne choré deti a ich rodiny v slovenských nemocniciach od roku 2003 rekonštrukciami a nákupom vybavenia.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Vinohradnícky spolok Kozárovce

03.02.2023 22:18

Sme združenie malých a hobby vinárov a nadšených vinohradníkov v obci Kozárovce fungujúce od roku 2010.

Europolis collegium, o.z.

Europolis collegium, o.z.

03.02.2023 22:11

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 za účelom rozvoja kultúrneho potenciálu šarišského regiónu a to prostredníctvom šírenia ľudovej hudby.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Alej na Prameni

03.02.2023 22:07

Vysádzame zelenú oázu - lipovú alej, desiatky jedlých krov, trvalky, lúku, založili sme včelnicu. Realizujeme workshopy s prírodnou tematikou, pikniky, koncerty.

agoge

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 4012x
Priemerná čítanosť článkov: 802x

Autor blogu

Kategórie