Založ si blog

Učiteľka, peniaze, rodič

Milé panie učiteľky,

my, rodičia vašich žiakov, vám ďakujeme za pozitívne výsledky dosiahnuté pri práci s deťmi. Vieme, že máte okrem zmysluplných povinností aj kopu (zbytočnej) administratívy.

September je mesiac schôdzí. Zíde sa Rada rodičov (RR, ZRPŠ), uskutočnia sa triedne aktívy rodičov. Robíte si starosti ako schôdzu zorganizovať (ani to nie je vaša povinnosť!), či zvládnu vaše hlasivky hodinu trvajúce čítanie školského poriadku, komu dať písať zápisnicu, ako vyzbierať peniaze, ako ich zaevidovať, uschovať, komu ich odovzdať… Máme však pre Vás radostnú zvesť!

Toto všetko nemusíte robiť! Nežiadame to od vás. Dokonca Vás prosíme a žiadame: nerobte to!

Jediné čo od vás chceme je: vychovávajte a vzdelávajte naše deti. S plným nasadením. Poctivo. Celý pracovný čas. Venujte sa im. Či z povinnosti, alebo z lásky. Alebo z oboch. To ostatné si my urobíme sami.

Možno to tak nevyzerá, ale my rodičia sme dospelí ľudia schopní samostatne konať. Deti splodiť. Vypiplať, zapísať do školy. Sme svojprávni. Vieme čítať, počítať. peniaze zarobiť. Takže budeme vedieť dobrovoľne venované (ak sa tak rozhodneme) peniaze pre Radu rodičov / ZRPŠ aj zinkasovať. A vložiť na účet ZRPŠ v banke. Nerobte si starosti o peniaze ZRPŠ. Verte nám, určite to zvládneme. My veríme vám, keď vám denne zverujeme svoje deti. Dôvera za dôveru… Nepasujte sa do roly inkasantiek. Neponižujte samé seba. Nedegradujte sa. Vy máte na viac. Robte svoju kvalifikovanú pedagogickú prácu… Opakujeme teda: len poctivo vychovávajte a vzdelávajte. Nič viac. Nič menej. Nič iné nežiadame od vás za dane, ktoré platíme a odvádzame štátu.

So septembrovým pozdravom rodičia

P. S. Pridávame za priehrštie dôvodov, prečo by nemali učiteľky vymáhať a vyberať dobrovoľný finančný príspevok od rodičov pre RR / ZRPŠ:

1. Inkasovanie dobrovoľného finančného príspevku pre RR je vecou Rady rodičov a jej triednych dôverníkov (rodičmi, triednym aktívom zvolených).
2. Nie je to súčasťou pracovnej náplne učiteliek.
3. Presahuje to kompetencie školy – voči nezávislej organizácii, ktorou je RR / ZRPŠ. Ani zamestnávateľ, či majiteľ firmy nevyberá členské pre odbory od zamestnancov – členov odborov.
4. Učiteľkám to komplikuje a znemožňuje plnohodnotný výkon ich originálnych kompetencií, ktorými sú jedine a len výchova a vzdelávanie žiakov.
5. Učiteľky to vystavuje povinnosti niekoľko týždňov byť zodpovedné za vyzberané peniaze a riziku, že v prípade odcudzenia / straty  peňazí, ich budú musieť nahradiť.
6. Učiteľky nie sú oprávnené ani povinné vyberať príspevky pre Radu rodičov. To musí (ak chce) zabezpečiť RR sama.
7. Stresuje to učiteľky, ale i žiakov, od ktorých spravidla 2 – 3 týždne v septembri učiteľky urgujú takzvane dobrovoľne dohodnutú čiastku.
8. Predmetom komunikácie medzi učiteľkou a žiakom v škole NIE SÚ finančné záležitosti medzi rodičmi žiaka a RR / ZRPŠ, na účet ktorej by primárne mali dobrovoľné finančné príspevky od rodičov plynúť.
9. Učiteľky vymáhajú od rodičov / od žiakov peniaze bez náležitého  právneho podkladu.
10. Učiteľky nie sú na túto činnosť kvalifikované – žiadna pedagog. fakulta to nevyučuje, ani metodické centrá nerobia kurzy/výcvik vymáhania a vyberania peňazí.
11. Učiteľky nie sú vybavené pracovnými pomôckami (Príjmový pokladničný doklad, prenosný trezor a podobne).
12. Učiteľky vymáhajú peniaze od rodičov i od žiakov bez náležitého ľudského, logického a vecného zdôvodnenia (učiteľka operuje slovami „má sa dať“, „treba doniesť„), pričom rodičia spravidla nie sú dostatočne informovaní o čerpaní prostriedkov za uplynulý, ani o opodstatnenom zdôvodnení požiadaviek na nasledujúci školský rok.
13. Z uvedeného vyplýva, že požiadavka tr. učiteľky odovzdať jej peniaze by sa mohla javiť ako nelegitímna, nelegálna (i keď jej to, prípadne, nariadil riaditeľ) a nemorálna.
14. Učiteľky samé pristupujú k vymáhaniu a vyberaniu pod tlakom vedenia školy, väčšinou to vnímajú ako svojvoľný a neoprávnený príkaz, proti ktorému však nemajú odvahu sa vzoprieť.

15. V konkrétnom prípade (na ZRPŠ) otec informoval triednu učiteľku, že nesúhlasí so zaplatením. Napriek tomu opakovane jeho dieťaťu nakazovala, že „má doniesť xyy.- eúr“. Keď prišiel otec osobne žiadať o vysvetlenie a p. učiteľke povedať, že nezaplatí, prosila ho (s hlbokým ospravedlňovaním), aby „jej to dal písomne“. Motívom bolo zrejme chrániť samú seba pred odvetou za nesplnenie príkazu (alebo sa pán riaditeľ gymnázia domnieval, že by si pani učiteľka strčila peniaze od rodiča do vrecka?).
16. Daná téma bola a je predmetom sťažností rodičov adresovaných Štátnej školskej inšpekcii. Aj na internete možno nájsť kopu sťažností rodičov na tému, slušne povedané, „nekultúrneho“ vymáhania a vyberania peňazí učiteľkami od nich.

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-290899.html Čo mám robiť keď nezaplatím prispevok zrpš a učiteľka sa vyhráža?

Pedagogická veda: miera kvality jej produktov

11.01.2023

Poznáme producentov filmov, hudby, reklamy a iných diel. Ale aj producentov zeleniny či údenín. Nemožno opomenúť ani producentov kŕmnych zmesi (zdroj 1). Pedagogickí vedci sú takisto významní producenti. Kvalitu ich výtvorov stráži MŠ SR (zdroj 2), ale aj učitelia (zdroj 3). A samozrejme konzumenti – študenti pedagogiky a kolegovia – vedci, spravidla tiež [...]

Pedagogická veda? Na jeden klik!

09.12.2022

„Vzdelávanie v súčasnej spoločnosti sa v poslednom období orientuje nasprístupňovanie vedy a najnovších poznatkov primárne v otvorenompriestore. V tomto kontexte aj vzdelávanie učiteľov všetkých stupňov bymalo viesť k tomu, aby sa učitelia, prípadne študenti učiteľstva dostalik najnovším vedeckým poznatkom bez obmedzení, a aby sa poznatky, ktorépodporujú rozvoj [...]

Pedagagicko-fakultná (vedecká) terminológia

02.11.2022

V rámci prípravy na štúdium pedagogiky (učiteľstva a vychovávateľstva) sme aplikovali vedeckú metódu pozorovania. Pozorovali sme webstránky príslušných fakúlt a katedier v SR s cieľom vybrať si najlepšiu. Vychádzali sme z hypotézy, že označenie jednotlivých katedier je (po mnohých desaťročiach existencie) ustálené, štandardné, rešpektujúce tradície a nebude ho [...]

Ronlad McDonald House Charities, n.o.

Ronald McDonald House Charities, n.o.

03.02.2023 22:21

RMHC zlepšuje podmienky hospitalizácie pre vážne choré deti a ich rodiny v slovenských nemocniciach od roku 2003 rekonštrukciami a nákupom vybavenia.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Vinohradnícky spolok Kozárovce

03.02.2023 22:18

Sme združenie malých a hobby vinárov a nadšených vinohradníkov v obci Kozárovce fungujúce od roku 2010.

Europolis collegium, o.z.

Europolis collegium, o.z.

03.02.2023 22:11

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 za účelom rozvoja kultúrneho potenciálu šarišského regiónu a to prostredníctvom šírenia ľudovej hudby.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Alej na Prameni

03.02.2023 22:07

Vysádzame zelenú oázu - lipovú alej, desiatky jedlých krov, trvalky, lúku, založili sme včelnicu. Realizujeme workshopy s prírodnou tematikou, pikniky, koncerty.

agoge

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 4010x
Priemerná čítanosť článkov: 802x

Autor blogu

Kategórie