Založ si blog

Pedagagicko-fakultná (vedecká) terminológia

V rámci prípravy na štúdium pedagogiky (učiteľstva a vychovávateľstva) sme aplikovali vedeckú metódu pozorovania. Pozorovali sme webstránky príslušných fakúlt a katedier v SR s cieľom vybrať si najlepšiu. Vychádzali sme z hypotézy, že označenie jednotlivých katedier je (po mnohých desaťročiach existencie) ustálené, štandardné, rešpektujúce tradície a nebude ho možné použiť ako kritérium pre výber školy na štúdium.

Naša hypotéza sa nepotvrdila. Osem „stěžejních“ fakúlt má málo katedier označených klasicky a štúdia-chtivému ľudu zrozumiteľne, napríklad „Katedra hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy“ (Prešov). Na iných fakultách sa vzdali „výchovy“ pravdepodobne z dôvodu inovatívnosti a atraktívnosti (napr. katedra hudby, katedra hudobnej kultúry).

Najväčšia zhoda je pri výučbe jazykov (Katedra (anglického, maďarského, nemeckého, slovenského…) jazyka a literatúry), ale aj tu je inovatívny predskokan. Jedna z fakúlt ponechala „Jazyk a literatúru“ len slovenčine. Ostatným jazykom pridelila sufix „-istika“. Zoznam jej katedier je nasledujúci: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra rusistiky, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky.

Predpokladáme, že na prvej katedre pribudne v dohľadnej dobe aj austrálistika.

Podľa neoverených informácií sa plánuje aj na (o)statných fakultách prejsť k progresívnej (a hlavne systémovej) terminológii typu „-istika“. Fakulta, ktorá je ťahúňom v tejto oblasti, však nemusí stratiť prvenstvo. Už len vo výučbe jazykov sa ponúka inovatívna Katedra „slovenčinistiky“. Aj ostatné katedry majú možnosť získať systémovým prístupom na atraktívnosti, ako ukazuje nasledujúca tabuľka. (Pri realizácii zmien sa ponúka zároveň vypustiť „-lógia“ z psycho-lógie a etno-lógie. Veď nemáme ani pedago-lógiu či pedagogiko-lógiu, ani histori-lógiu, či slovenčino-lógiu…).


Katedra (pôvodný názov)Katedra (nový názov)
1anglistiky a amerikanistikyanglistiky, amerikanistiky a austrálistiky
2germanistikygermanistiky
3rusistikyrusistiky
4etnológie a mimoeurópskych štúdiíetnológistiky a mimoE štúdistiky, lepšie etnistiky
5filozofie a aplikovanej filozofiefilozofistiky a aplikov. filozofistiky
6historických vied a stredoeur. štúdiíhistoristickej vedistiky a stredoE štúdistiky (historistky)
7slovenského jazyka a literatúryslovenjazykistiky a literatúristiky, jednoducho slovenčinistiky
8psychológiepsychológistiky, lepšie psychistiky
9pedagogikypedagogistiky

Záver: Názvy katedier pedagogických fakúlt môžu slúžiť pre maturantov (aj ich rodičov a sponzorov) ako kritérium výberu školy na získanie kvalifikácie pedagogického zamestnanca. (Pozn: toto nie je reklamný článok.)

Literatúra:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry
https://pdf.truni.sk/katedry
https://ff.ucm.sk
https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
https://www.pdf.umb.sk/katedry/
https://www.pf.ukf.sk/sk/katedry-a-pracoviska-fakulty
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/katedry/
https://pf.ujs.sk/sk/
https://www.dti.sk/p/8-organizacna-struktura-vysokej-skoly-dti
https://www.ped.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura

Pedagogická veda: miera kvality jej produktov

11.01.2023

Poznáme producentov filmov, hudby, reklamy a iných diel. Ale aj producentov zeleniny či údenín. Nemožno opomenúť ani producentov kŕmnych zmesi (zdroj 1). Pedagogickí vedci sú takisto významní producenti. Kvalitu ich výtvorov stráži MŠ SR (zdroj 2), ale aj učitelia (zdroj 3). A samozrejme konzumenti – študenti pedagogiky a kolegovia – vedci, spravidla tiež [...]

Pedagogická veda? Na jeden klik!

09.12.2022

„Vzdelávanie v súčasnej spoločnosti sa v poslednom období orientuje nasprístupňovanie vedy a najnovších poznatkov primárne v otvorenompriestore. V tomto kontexte aj vzdelávanie učiteľov všetkých stupňov bymalo viesť k tomu, aby sa učitelia, prípadne študenti učiteľstva dostalik najnovším vedeckým poznatkom bez obmedzení, a aby sa poznatky, ktorépodporujú rozvoj [...]

Pedagogické (vedecké) názvoslovie

27.10.2022

Motto: „Nie je to len taká nejaká veda, bez nej by sme boli stratení.“ (Silvia Dončevová) Je známe, že „pedagogika“ označuje náuku o vedení/sprevádzaní dieťaťa pri jeho vzdelávaní. Andragogika potom vedenie dospelého (doslova muža, androsa) a geragogika – vedenie geronta, starca/-eny. Táto klasifikácia zmiešava vek a rod/pohlavie ako kritériá. Aj M. S. Knowles [...]

vykoľajený vlak

Pri Rimavskej Sobote sa prevrátil vlak, zranili sa traja cestujúci

06.06.2023 21:44, aktualizované: 21:52

K vykoľajeniu vlaku došlo medzi obcami Rimavské Zalužany a Kociha. Železničná doprava bola v úseku prerušená.

Francúzsko protesty reforma dôchodková

Francúzi opäť protestujú proti dôchodkovej reforme, účasť na demonštráciách klesá

06.06.2023 21:09

Francúzsky prezident podpísal novú dôchodkovú legislatívu v apríli, pričom vláda použila kontroverzný no zákonný mechanizmus, aby sa vyhla hlasovaniu o zákone v parlamente.

ukrajina, cherson, priehrada, kachovka

Po zničení Kachovskej priehrady hrozí humanitárna i ekologická kríza

06.06.2023 20:00

Potenciálne nebezpečné dôsledky na životné prostredie, energetickú bezpečnosť a jadrovú bezpečnosť môžu presahovať hranice Ukrajiny, obávajú sa lídri Rady Európy.

Jens Stoltenberg

Šéf NATO exkluzívne pre Pravdu: Rusko vie, že jadrová vojna sa nedá vyhrať

06.06.2023 19:25

Rozhovor s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorý vznikol na bratislavskom summite Bukureštskej deviatky.

agoge

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 4567x
Priemerná čítanosť článkov: 913x

Autor blogu

Kategórie