Založ si blog

Pedagagicko-fakultná (vedecká) terminológia

V rámci prípravy na štúdium pedagogiky (učiteľstva a vychovávateľstva) sme aplikovali vedeckú metódu pozorovania. Pozorovali sme webstránky príslušných fakúlt a katedier v SR s cieľom vybrať si najlepšiu. Vychádzali sme z hypotézy, že označenie jednotlivých katedier je (po mnohých desaťročiach existencie) ustálené, štandardné, rešpektujúce tradície a nebude ho možné použiť ako kritérium pre výber školy na štúdium.

Naša hypotéza sa nepotvrdila. Osem „stěžejních“ fakúlt má málo katedier označených klasicky a štúdia-chtivému ľudu zrozumiteľne, napríklad „Katedra hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy“ (Prešov). Na iných fakultách sa vzdali „výchovy“ pravdepodobne z dôvodu inovatívnosti a atraktívnosti (napr. katedra hudby, katedra hudobnej kultúry).

Najväčšia zhoda je pri výučbe jazykov (Katedra (anglického, maďarského, nemeckého, slovenského…) jazyka a literatúry), ale aj tu je inovatívny predskokan. Jedna z fakúlt ponechala „Jazyk a literatúru“ len slovenčine. Ostatným jazykom pridelila sufix „-istika“. Zoznam jej katedier je nasledujúci: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra rusistiky, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky.

Predpokladáme, že na prvej katedre pribudne v dohľadnej dobe aj austrálistika.

Podľa neoverených informácií sa plánuje aj na (o)statných fakultách prejsť k progresívnej (a hlavne systémovej) terminológii typu „-istika“. Fakulta, ktorá je ťahúňom v tejto oblasti, však nemusí stratiť prvenstvo. Už len vo výučbe jazykov sa ponúka inovatívna Katedra „slovenčinistiky“. Aj ostatné katedry majú možnosť získať systémovým prístupom na atraktívnosti, ako ukazuje nasledujúca tabuľka. (Pri realizácii zmien sa ponúka zároveň vypustiť „-lógia“ z psycho-lógie a etno-lógie. Veď nemáme ani pedago-lógiu či pedagogiko-lógiu, ani histori-lógiu, či slovenčino-lógiu…).


Katedra (pôvodný názov)Katedra (nový názov)
1anglistiky a amerikanistikyanglistiky, amerikanistiky a austrálistiky
2germanistikygermanistiky
3rusistikyrusistiky
4etnológie a mimoeurópskych štúdiíetnológistiky a mimoE štúdistiky, lepšie etnistiky
5filozofie a aplikovanej filozofiefilozofistiky a aplikov. filozofistiky
6historických vied a stredoeur. štúdiíhistoristickej vedistiky a stredoE štúdistiky (historistky)
7slovenského jazyka a literatúryslovenjazykistiky a literatúristiky, jednoducho slovenčinistiky
8psychológiepsychológistiky, lepšie psychistiky
9pedagogikypedagogistiky

Záver: Názvy katedier pedagogických fakúlt môžu slúžiť pre maturantov (aj ich rodičov a sponzorov) ako kritérium výberu školy na získanie kvalifikácie pedagogického zamestnanca. (Pozn: toto nie je reklamný článok.)

Literatúra:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry
https://pdf.truni.sk/katedry
https://ff.ucm.sk
https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
https://www.pdf.umb.sk/katedry/
https://www.pf.ukf.sk/sk/katedry-a-pracoviska-fakulty
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/katedry/
https://pf.ujs.sk/sk/
https://www.dti.sk/p/8-organizacna-struktura-vysokej-skoly-dti
https://www.ped.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura

Pedagogické (vedecké) názvoslovie

27.10.2022

Motto: „Nie je to len taká nejaká veda, bez nej by sme boli stratení.“ (Silvia Dončevová) Je známe, že „pedagogika“ označuje náuku o vedení/sprevádzaní dieťaťa pri jeho vzdelávaní. Andragogika potom vedenie dospelého (doslova muža, androsa) a geragogika – vedenie geronta, starca/-eny. Táto klasifikácia zmiešava vek a rod/pohlavie ako kritériá. Aj M. S. Knowles [...]

Učiteľka, peniaze, rodič

22.09.2022

Milé panie učiteľky, my, rodičia vašich žiakov, vám ďakujeme za pozitívne výsledky dosiahnuté pri práci s deťmi. Vieme, že máte okrem zmysluplných povinností aj kopu (zbytočnej) administratívy. September je mesiac schôdzí. Zíde sa Rada rodičov (RR, ZRPŠ), uskutočnia sa triedne aktívy rodičov. Robíte si starosti ako schôdzu zorganizovať (ani to nie je vaša [...]

Bombardér / Vojenské lietadlo /

Drony, ktoré zasiahli armádne letiská v Rusku, leteli z Ukrajiny. Prešli asi 500 km

06.12.2022 20:35

Ukrajinským útokom hlboko v ruskom území sa tak mení geografia vojny.

Zuzana Čaputová

Prezidentke Čaputovej udelia Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej

06.12.2022 19:28

Ocenenie prezidentka získa za neúnavné úsilie o presadzovanie a ochranu demokracie.

Albánsko EÚ Západný Balkán summit Rama Michel

Lídri EÚ v Tirane ocenili pokrok krajín západného Balkánu

06.12.2022 19:15

Pozitívnym výsledkom je aj prepojenie z hľadiska cestovného ruchu, uviedol po summite premiér Heger.

Slatina

Do rieky Slatina sa vyliali ropné produkty

06.12.2022 19:08

Hasiči na mieste vytvorili nornú stenu, ktorá má zachytávať nečistoty na hladine.

agoge

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 2363x
Priemerná čítanosť článkov: 788x

Autor blogu

Kategórie